FAQ (často kladené otázky)

FAQ (často kladené otázky)

Pro koho je úvěr EverydayPlus určen?

Úvěr je k dispozici svéprávným osobám starším 18 let s pravidelným příjmem po předložení kopie občanského průkazu, kteří mají vlastní bankovní účet, mobilní telefon a emailovou adresu.

Jak o úvěr EverydayPlus zažádám?

Úvěr je možné získat prostřednictvím online žádosti podané na těchto stránkách po stisknutí tlačítka Vyplnit žádost nebo Zažádejte zde. Po schválení žádosti můžete úvěr začít ihned využívat. Úvěr EverydayPlus je zkrátka dostupný ihned.

Jaké informace a podklady je nutné poskytnout k vyřízení žádosti?
 1. Jméno a příjmení Klienta.
 2. Trvalé/ přechodné bydliště.
 3. Informace o zdroji příjmů Klienta.
 4. Informace o příjmech Klienta.
 5. Informace o výdajích Klienta.
 6. Rodné číslo Klienta, resp. datum narození.
 7. Informace o druhu bydlení Klienta.
 8. Počet vyživovaných osob.
 9. Číslo občanského průkazu.
 10. E-mailová adresa.
 11. Číslo mobilního telefonu.
 12. Číslo bankovního účtu a kód banky.
 13. Kopie občanského průkazu Klienta (přední i zadní strany). Kopie občanského průkazu musí být pořízena takovým způsobem, aby byly čitelné všechny údaje, a aby byl rozpoznatelný portrét Klienta.
 14. Doklad o výši příjmu Klienta. Za doklad o výši příjmu se považují následující doklady:
  a) Potvrzení o výši příjmu vydané zaměstnavatelem nebo výplatní páska. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce ode dne žádosti o úvěr a mohou sloužit k prokázání výše příjmů samostatně bez dalšího dokladu.
  b) Výpis z bankovního účtu Klienta. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce ode dne žádosti o úvěr. Jako samostatný doklad k prokázání příjmů může výpis z bankovního účtu sloužit pouze tehdy, pokud z něj přímo vyplývá, z jakého konkrétního zdroje příjem pochází (např. uvedením, že se jedná o mzdu od jmenovitě určeného zaměstnavatele či odměnu za plnění určité smlouvy). V opačném případě je nutné tento doklad doplnit o některý další doklad dle tohoto čl. 14.
  c) Kopie mzdového výměru, kopie pracovní smlouvy, kopie dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti či jiný doklad prokazující nárok opakující se peněžité plnění (např. kopie dokladu o přiznání důchodu či sociálních dávek, včetně jejich výše, kopie smluv, ze kterých Klientovi po splnění předmětu smlouvy vzniká právo na opakující se peněžité plnění (zejména smlouvy o dílo či smlouvy o poskytování služeb apod.). V případě, že doklady dle tohoto článku nebudou starší než 3 měsíce ode dne žádosti o úvěr, mohou sloužit k prokázání výše příjmů samostatně bez dalšího dokladu.  V opačném případě musí být vždy doložen též aktuální výpis z bankovního účtu Klienta, který nebude starší než 3 měsíce ode dne žádosti o úvěr.
  d) Kopie dokladu prokazujícího nárok na jednorázové peněžité plnění (např. kopie faktur, kopie smluv, ze kterých Klientovi po splnění předmětu smlouvy vzniká právo na jednorázové peněžité plnění (zejména smlouvy o dílo či smlouvy o poskytování služeb apod.)).
  e) Kopie daňového přiznání Klienta za uplynulý rok. Kopie daňového přiznání musí být vždy doplněna jiným dokladem dle tohoto článku 14, ze kterého bude vyplývat aktuálnost výše přijmu uvedeného v daňovém přiznání (např. mzda uvedená v přiložené pracovní smlouvě musí odpovídat daňovému přiznání, či výpis z bankovního účtu za určité období musí poměrně odpovídat daňovému přiznání apod.).
 15. Při dalším čerpání úvěru je nezbytné, aby Klient poskytl informaci, že nedošlo k podstatné změně výše uvedených informací v neprospěch Klienta či ke změně účelu úvěrové smlouvy (zejména, že se nesnížil příjem či nezvýšily výdaje Klienta).
Jak si nastavím částku a dobu splácení?

Na kalkulátoru úvěru nastavte požadovanou hodnotu úvěrového limitu. Zároveň se vám zobrazí splatnost úvěru nebo minimální splátky (v případě čerpání celého úvěrového limitu).

Jak správně vyplním žádost?

Žádost o úvěr vyplňte kompletně a věnujte zvýšenou pozornost zejména číselným údajům - malá nepozornost může mít za následek zamítnutí žádosti.

Jak úvěr EverydayPlus funguje?

Při schválení úvěrového rámce můžete začít okamžitě čerpat finanční prostředky na váš bankovní účet, a to dvojím způsobem:

 1. Odesláním SMS zprávy z vašeho mobilního telefonu (číslo, které jste uvedli v žádosti o úvěr) ve tvaru VYBRAT + požadovaná částka (např. VYBRAT 1 000) na číslo 90 100. Cena za SMS zprávu je standardní podle ceníku vašeho mobilního operátora. Minimální částka jednoho výběru je 100 Kč, výběr vyšších částek je možný vždy s přesností na 50 Kč (např. 150, 600, 650 atd.).
 2. Zadáním výběru přímo ve vašem uživatelském účtu Everyday+ Online na www.everydayplus.cz.

Po zadání výběru vám zašleme potvrzující SMS, popř. jinou informační zprávu.

Jak dlouho trvá převedení peněz nebo samotný výběr?

Pokud požadavek na převod zadáte v rámci doby, kdy banky provádějí převodní transakce (pouze v pracovní dny zpravidla od 7 do 19 hodin), peníze dostanete na svůj účet prakticky v reálném čase. Uskutečníte-li převod např. v noci nebo o víkendu, převedeme částku na váš účet v ranních hodinách následujícího pracovního dne. Uvedené termíny jsou platné za předpokladu, že máte běžný účet u některé z následujících bank: Česká spořitelna, ČSOB, Moneta Money Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank. Bankovní převody do jiných bank mohou být uskutečněny během 1 až 2 pracovních dnů.

Kolik úvěr EverydayPlus stojí?

Poplatek za výběr je 20 % z částky, kterou vybíráte. Na konci následujícího měsíce zaplatíte buď celkovou dlužnou částku uvedenou na vyúčtování/výpisu k revolvingovému úvěru, nebo minimální splátku (jedna pětina celkové dlužné částky, minimálně 300 Kč), nebo jakoukoliv částku vyšší než činí minimální splátka. Pokud využijete možnost postupného splácení, měsíční úrok z dlužné částky ve výši 20 % je ve vyúčtování/výpisu k revolvingovému úvěru v příštím měsíci započítán do zůstatku po uskutečnění minimální splátky.

Jaká je roční procentní sazba nákladů úvěru EverydayPlus?

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru EverydayPlus vychází z předpokladů, že částka  ve výši 5.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) je čerpána dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splácena pěti stejně vysokými splátkami ve výši 1.672 Kč placenými měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru (revolvingový úvěr však umožňuje splácení i jinými, různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky). Doba trvání úvěru: do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru. Měsíční pevná zápůjční úroková sazba 20 %; úrok se nehradí za dobu ode dne čerpání úvěru do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, úrok se nehradí za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, až do jeho splacení. Poplatky související s úvěrem: poplatek za čerpání ve výši 1.000 Kč. RPSN 499,10 %. Celková částka splatná spotřebitelem 8 360 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru není právní nárok. Tento příklad není nabídkou na uzavření smlouvy.

Jaký je u úvěru EverydayPlus možný minimální výběr?

Minimální částka výběru je 100 Kč.

Minulý týden jsem vybral 1 000 Kč, mohu vybrat více?

Ano, můžete. Za předpokladu, že váš úvěrový limit již není vyčerpán a že nemáte vůči naší společnosti neuhrazené závazky po splatnosti.

Vybírat můžete po menších částkách nebo naráz – záleží jen na vás a vašich potřebách. Výběry jsou možné s přesností na 50 Kč.

Jsou při převádění peněz v rámci úvěru EverydayPlus zabezpečena moje data?

Ano. Používáme stejný typ zabezpečení jako banky. Naše servery jsou v moderním a vhodně chráněném prostředí v uzavřených prostorách a nikdo zvenčí k nim nemá přístup.

Kolik zaplatím za SMS zprávu?

Ceny za odesílané SMS zprávy jsou účtovány podle platných tarifů vašeho mobilního operátora.

Kdy musím podepsat Smlouvu o revolvingovém úvěru v tištěné podobě?

Ihned po schválení žádosti o úvěr bude smlouva o revolvingovém úvěru k dispozici ve vašem uživatelském účtu Everyday+ Online na stránkách www.everydayplus.cz a je možné ji vytisknout, podepsat a zaslat poštou na naši adresu. Je tak však nutné učinit nejpozději ve chvíli, kdy celková částka čerpání úvěrového rámce dosáhne 4 999 Kč, a to v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pokud neobdržíme podepsanou tištěnou smlouvu, nebude další čerpání úvěru nad částku 4 999 Kč možné.

Jak splácet flexibilní úvěr EverydayPlus?

V první polovině každého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo provedeno první čerpání, vám zašleme Výzvu k úhradě aktuální minimální splátky formou SMS zprávy. Tato zpráva obsahuje výši splátky, datum splatnosti, variabilní symbol a číslo bankovního účtu, a je odeslána na telefonní číslo uvedené ve Smlouvě o revolvingovém úvěru. Aktuální vyúčtování/Výpis k revolvingovému úvěru, ve kterém najdete veškeré informace o vašem úvěru, čerpání, aktuální výši úvěrového rámce a požadavků na placení splátek zároveň ukládáme ve formátu pdf do uživatelského účtu Everyday+ Online. Na konci každého měsíce, ve kterém obdržíte výzvu k úhradě, zaplatíte nejméně minimální splátku (jedna pětina celkové dlužné částky, minimálně 300 Kč). Pokud využijete možnost postupného splácení, měsíční úrok z dlužné částky ve výši 20 % je ve vyúčtování/Výpisu k revolvingovému úvěru v příštím měsíci započítán do zůstatku po uskutečnění minimální splátky. Každá zaplacená splátka se po odečtení poplatku za čerpání a případných úroků znovu započítává do vašeho úvěrového rámce, o zaplacenou částku je tedy úvěrový rámec znovu navýšen a připraven pro vaše další čerpání.

Nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem úhrady splátky je využití platební brány PayU ve Vašem uživatelském účtu Everyday+ Online. K dispozici jsou platební rozhraní většiny bank a úhrada platební kartou.

Kde najdu informace o výši, čerpání a splátkách úvěrového rámce?

Veškeré aktuální informace včetně historie a přehledu splátek najdete ve vašem uživatelském účtu Everyday+ Online na stránkách www.everydayplus.cz.

Kdy a jak mohu kontaktovat zákaznickou linku EverydayPlus?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici na telefonním čísle 22 888 69 69 v pracovní dny od 8 do 18 hodin. E-mailový dotaz na adresu info@everydayplus.cz můžete poslat kdykoliv.

Kdy a jak mohu kontaktovat zákaznickou linku inkasní společnosti?

Zákaznický servis inkasní agentury EOS KSI je vám k dispozici na telefonním čísle 241 081 201 v pracovní dny od 8 do 20 hodin a v sobotu od 9 do 17,30 hodin. E-mailový dotaz na adresu b2c@eos-ksi.cz můžete poslat kdykoliv.

Jak postupovat při změně bankovního účtu?

1. Pro změnu bankovního účtu nejprve zašlete z nového účtu ověřovací poplatek 1,-Kč na náš účet vedený u stejné banky (vyberte z následujícího seznamu):

 • Česká spořitelna: 2852234359/0800
 • ČSOB: 258897097/0300
 • Moneta Money Bank (GE Money Bank): 211206156/0600
 • Komerční banka: 107-4790820297/0100
 • Raiffeisenbank: 5001269784/5500
 • UniCredit Bank: 2108836044/2700

V případě, že váš účet je veden u banky jiné, než jsou výše uvedené, ověřovací poplatek platíte na účet č. 2852234359/0800 vedený u České spořitelny. Jako variabilní symbol uveďte vaše zákaznické číslo Everydayplus (popřípadě rodné číslo) a do zprávy pro příjemce napište „ZMĚNA ÚČTU“. 

2. O provedené platbě poté informujte zákaznický servis e-mailem (info@everydayplus.cz). V e-mailu je třeba uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo nebo zákaznické číslo
 • číslo původního účtu
 • číslo nového účtu
 • informaci, na který bankovní účet EverydayPlus byla zaslána ověřovací platba

Po ověření platby bude změna účtu provedena.

Mohu zaslat splátku úvěru z jiného bankovního účtu, než který je uveden v žádosti o úvěr?

Ano, splátku úvěru můžete poslat z jakéhokoliv bankovního účtu. V případě úhrady přímým vkladem v hotovosti použijte pouze náš bakovní účet v Unicredit Bank. Pro bezproblémové zaúčtování platby věnujte v obou případech zvýšenou pozornost uvedení správného variabilního symbolu, kterým je vaše šestimístné zákaznické číslo.

Informace o disponibilním limitu, dlužné částce a minimální splátce prostřednictvím SMS

Zajímá Vás aktuální disponibilní částka, kterou můžete čerpat?

Pošlete SMS zprávu ve tvaru LIMIT na číslo 90100 a ihned obdržíte odpověď.

 

Chcete znát Vaši aktuální dlužnou částku?

Pošlete SMS zprávu ve tvaru DLUH na číslo 90100 a ihned obdržíte odpověď.

 

Potřebujete údaje k úhradě aktuální minimální splátky?

Pošlete SMS zprávu ve tvaru VYPIS na číslo 90100 a ihned obdržíte odpověď.

Poskytuje společnost OPR-Finance s.r.o. rady?
Společnost OPR-Finance neposkytuje radu ve smyslu ustanovení §85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru EverydayPlus vychází z předpokladů, že částka  ve výši 5.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) je čerpána dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splácena pěti stejně vysokými splátkami ve výši 1.672 Kč placenými měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru (revolvingový úvěr však umožňuje splácení i jinými, různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky). Doba trvání úvěru: do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru. Měsíční pevná zápůjční úroková sazba 20 %; úrok se nehradí za dobu ode dne čerpání úvěru do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, úrok se nehradí za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, až do jeho splacení. Poplatky související s úvěrem: poplatek za čerpání ve výši 1.000 Kč. RPSN 499,10 %. Celková částka splatná spotřebitelem 8.360 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru není právní nárok. Tento příklad není nabídkou na uzavření smlouvy.

Kolik stojí úvěr EverydayPlus?

2000,00 Kč

 • Celková částka ke splacení:
  i
 • NEBO minimální splátka:
  i
 • RPSN:
  519 %
  i
 • Výše úvěru:
 • Poplatek za výběr:
 • Splatnost: 31.08.2024
 • Měsíční pevná zápůjční
  úroková sazba:

  20%

Pokud uhradíte dlužnou částku v plné výši do data splatnosti, nebudou vám účtovány žádné další poplatky kromě poplatku za čerpání úvěru.

Využijete-li možnost splátky, musíte splatit vždy minimálně jednu pětinu z celkové účtované částky, nejméně však 300 Kč. Měsíční úrok ve výši 20 % se potom na vyúčtování v příštím měsíci vypočítá na základě zůstatku po odečtení zaplacené částky.

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru EverydayPlus vychází z předpokladů, že částka ve výši 5.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) je čerpána dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splácena pěti stejně vysokými splátkami ve výši 1.672 Kč placenými měsíčně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru (revolvingový úvěr však umožňuje splácení i jinými, různě vysokými měsíčními částkami, minimálně však 20 % z dlužné částky). Doba trvání úvěru: do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru. Měsíční pevná zápůjční úroková sazba 20 %; úrok se nehradí za dobu ode dne čerpání úvěru do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, úrok se nehradí za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání úvěru, až do jeho splacení. Poplatky související s úvěrem: poplatek za čerpání ve výši 1.000 Kč. RPSN 499,10 %. Celková částka splatná spotřebitelem 8.360 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru není právní nárok. Tento příklad není nabídkou na uzavření smlouvy.

Služby zákazníkům

Otevřeno v pracovní dny 8 – 17
Telefonní číslo
22 888 69 69
E-mail
info@everydayplus.cz
Chat
Chat