Odpovědnost a hodnoty

OPR-Finance s.r.o. - odpovědná firma

Pro naši činnost jsou základními předpoklady odpovědnost, spolehlivost a spokojenost zákazníků. Přejeme si nést odpovědnost za všechny naše činnosti a jednat a prodávat naše výrobky v souladu s dobrou obchodní praxí. Naši zákazníci a zaměstnanci jsou klíčovým článkem našeho úspěchu, vzhledem k tomu je základní vyjádření odpovědnosti našeho provozu založené na otevřenosti, transparentnosti a orientaci na zákazníka.

Spolehliví a kvalifikovaní zaměstnanci

Investujeme do rozvoje našich výrobků a služeb neustálým školením našich zaměstnanců a vývojem našich postupů, procesů a systémů. Naši zaměstnanci dodržují všechny zákony a předpisy, jakož i zásady spravedlnosti ve všech oblastech jejich práce. Naši zaměstnanci jsou profesionálové a nesou odpovědnost za své pracovní kvality, odbornost a spolehlivost, jakož i za bezpečnost našich služeb a produktů.

Jasný a spravedlivý obchod

Naše působení je transparentní a spolehlivé. Chceme pomoci našim zákazníkům spravovat své finance, a proto nabízíme komplexní informace o našich produktech a činnostech, s cílem umožnit zákazníkům rozumná rozhodnutí, týkající se jejich finančních potřeb. Když zákazníci žádají o půjčku, vždy je jednoznačně informujeme o nákladech na služby a o tom, jak se můžeme podílet na jejich osobních příjmech a výdajích, před uzavřením smlouvy. Staráme se o právní ochranu našich zákazníků tím, že vždy kontrolujeme jejich osobní údaje a úvěrovou historii při zpracování žádosti o úvěr, a to na úrovni požadované každou službou zvlášť. Bráníme se zneužití tím, že předem informujeme zákazníky o našich podmínkách, službách, jakož i o jakýchkoliv následcích. Malé půjčky a flexibilní spotřebitelské úvěry jsou určeny pro dočasné nebo neočekávané změny v životních situacích, ne pro nepřetržité užívání.

Osobní servis

Chápeme různé potřeby a situace našich zákazníků, našim cílem je sloužit jim s úctou a vysokou kvalitou při poskytování přímé osobní služby podle jejich potřeb. Náš zákaznický servis je zárukou, že jednáme bez prodlení a s velkou flexibilitou.

Kolik stojí úvěr EverydayPlus?

2000,00 Kč

 • Celková částka ke splacení:
  i
 • NEBO minimální splátka:
  i
 • RPSN:
  519 %
  i
 • Výše úvěru:
 • Poplatek za výběr:
 • Splatnost: 31.07.2018
 • Měsíční pevná zápůjční
  úroková sazba:

  20%

Pokud uhradíte dlužnou částku v plné výši do data splatnosti, nebudou vám účtovány žádné další poplatky kromě poplatku za čerpání úvěru.

Využijete-li možnost splátky, musíte splatit vždy minimálně jednu pětinu z celkové účtované částky, nejméně však 300 Kč. Měsíční úrok ve výši 20 % se potom na vyúčtování v příštím měsíci vypočítá na základě zůstatku po odečtení zaplacené částky.

Výše RPSN v případě, když celkový úvěr je vyčerpán dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splacen jedinou splátkou k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k čerpání úvěru.

Služby zákazníkům

Otevřeno v pracovní dny 8 – 18
Telefonní číslo
22 888 69 69
E-mail
info@everydayplus.cz
Chat
Chat

Reprezentativní příklad

Splatnost v kalkulátoru = splatnost první splátky. Dobu splácení určuje spotřebitel. Například v případě, že úvěrový limit ve výši 5000 Kč je vyčerpán v den uzavření smlouvy o úvěru v plné výši a je splácen jednotlivými měsíčními splátkami ve výši 25 % z dlužné částky, doba splácení je 36 měsíců , výše poplatku za čerpání úvěru je 1000 Kč (20 %), výše úroku 12 176 Kč a celková částka splatná spotřebitelem 18 176 Kč. RPSN činí 522,64 %. Spotřebitel je oprávněn splatit celý úvěr ihned po poskytnutí, RPSN v takovém případě činí 221,39%.