Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö

Palveluntarjoaja ja rekisterinpitäjä OPR-Vakuus Oy käsittelee tietoja lain sallimissa rajoissa noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa toimien niin, että rekisteröidyn yksityisyyden suoja ei vaarannu.                       

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja markkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja väestörekisteristä sekä muista rekistereistä, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen. Tallennamme puheluja, asiakasviestejä sekä tiedon asiakkaan tunnistamisesta varmistaaksemme viestin sisällön henkilön oikeellisuuden sekä mm. asiakaspalvelun koulutustarkoituksessa.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen/puutteellisen tiedon korjausta. Asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi tarkoitukseen. Suoramarkkinointikieltopyyntö tulee esittää asiakaspalveluun.

Asiantunteva ja osaava henkilökuntamme vastaa mielellään mahdollisiin lisätiedusteluihin. Asiakaspalvelun tavoitat sähköpostitse joka päivä asiakaspalvelu@everyday.fi tai arkisin klo 9-20 puh.020 7412030. Viranomaisista tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä.

 

Rekisteriseloste

Kolik stojí úvěr EverydayPlus?

2000,00 Kč

 • Celková částka ke splacení:
  i
 • NEBO minimální splátka:
  i
 • RPSN:
  247,58 %
  i
 • Výše úvěru:
 • Poplatek za výběr:
 • Splatnost: 31.03.2018
 • Měsíční pevná zápůjční
  úroková sazba:

  20%

Pokud uhradíte dlužnou částku v plné výši do data splatnosti, nebudou vám účtovány žádné další poplatky kromě poplatku za čerpání úvěru.

Využijete-li možnost splátky, musíte splatit vždy minimálně jednu čtvrtinu z celkové účtované částky, nejméně však 300 Kč. Měsíční úrok ve výši 20 % se potom na vyúčtování v příštím měsíci vypočítá na základě zůstatku po odečtení zaplacené částky.

Výše RPSN v případě, když celkový úvěr je vyčerpán dvanáctý den kalendářního měsíce v plné výši a je splacen jedinou splátkou k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k čerpání úvěru.

Služby zákazníkům

Otevřeno v pracovní dny 8 – 18
Telefonní číslo
22 888 69 69
E-mail
info@everydayplus.cz
Chat
Chat

Reprezentativní příklad

Splatnost v kalkulátoru = splatnost první splátky. Dobu splácení určuje spotřebitel. Například v případě, že úvěrový limit ve výši 4000 Kč je vyčerpán v den uzavření smlouvy o úvěru v plné výši a je splácen jednotlivými měsíčními splátkami ve výši minimální splátky úvěru, doba splácení je 33 měsíců , výše poplatku za čerpání úvěru je 800 Kč (20 %), výše úroku 11 049 Kč a celková částka splatná spotřebitelem 15 849 Kč. RPSN činí 588,56%. Spotřebitel je oprávněn splatit celý úvěr ihned po poskytnutí, RPSN v takovém případě činí 278,46%.